Werkzaamheden afgelopen weken

De maand februari zit er bijna op. Wat heb ik de afgelopen weken (los van veel lezen) allemaal gedaan als raadslid voor onze stad?

Maandag 6 februari

Samen met de fractie had ik op deze avond een gesprek met burgemeester Lamers en raadsgriffier Scherpenzeel. Het doel hiervan was het uitwisselen van ideeën over de wijze waarop de griffie nog meer dan nu de raad van dienst kan zijn en de manier waarop de raad met haar vergaderingen beter toegankelijk kan zijn voor de inwoners van onze stad.

Dinsdag 7 februari

Op deze avond vergaderde de agendacommissie, waarvan ik sinds kort deel uitmaak.

Woensdag 8 februari

Vandaag was ik ’s middags aanwezig bij de plaatsing van 20 nieuwe Stolpersteine in Schiedam-Oost.

Vrijdag 10 februari

’s Middags eerder gestopt met mijn werk, om deel te nemen aan het bijeenkomst van het Havenbedrijf Rotterdam voor raadsleden uit de “havengemeenten”.
Deze bijeenkomst ging over de veranderingen die nu en in de komende jaren plaatsvinden in en rond de haven. Denk aan de opkomst van nieuwe energievormen, de inrichting van onze leefomgeving en de opkomst van nieuwe technologie.
Ik nam deel aan twee sessies:

De eerste ging over energietransitie. Helaas ontaarde deze sessie naar mijn mening in een brij van door elkaar ratelende raadsleden, waarbij het grotendeels over hun eigen leefomgeving ging (waarvoor nu net een andere sessie bedoeld was).

De tweede sessie waaraan ik deelnam ging over bereikbaarheid.
Wat is er in de toekomst aan bereikbaarheid nodig, om de Rotterdamse haven als wereldspeler te behouden?
Deze sessie verliep gestructureerder en inhoudelijker.

Als met al een aardige bijeenkomst, maar er had meer mee gedaan kunnen worden. Met name door de deelnemers.

Maandag 13 februari

Overdag ben ik op bezoek geweest bij de griffie van de gemeente. De griffie is de afdeling, die ondersteunende werkzaamheden verricht voor de gemeenteraad.
Ik had een aantal vragen voor hen en heb over een aantal zaken bijgepraat.

’s Avonds hadden we met de fractie van D66 ons overleg, ter voorbereiding op de commissievergadering van 21 februari.

Dinsdag 14 februari

’s Middags ben ik even langs geweest bij mensen in het (historische) centrum van Schiedam, die door de gemeente enkele jaren geleden getrakteerd werden op twee grote afvalcontainers, pal voor hun deur (ca 1 meter!).
Afgelopen zomer heb ik ook contact met hen gehad, toen zij last hadden van ongedierte.
Op dat moment was er vanuit de gemeente sprake van bereidheid om deze containers eventueel te verplaatsen.
Nu we het in de raad deze maand hebben over het afvalbeleid, waarin ook de mogelijke verplaatsing van containers genoemd wordt, wilde ik bij deze bewoners informeren naar de stand van zaken.
Omdat de situatie niet helemaal duidelijk was, heb ik fractiegenoot Arjen Kuin (portefeuillehouder op dit onderwerp) gevraagd voorafgaand aan de commissiebehandeling vragen hierover te stellen.
(Meer hierover in het artikel over het afvalbeleid)

‘s  Avonds was ik in het Wennekerpand aanwezig bij de uitreiking van de Valentijnsprijs.

Woensdag 15 februari

Op deze avond wilde ik aanwezig zijn bij de derde avond in het kader van Hoogstraat Plus.
Helaas moest ik de avond eerder verlaten in verband met wat vervelend nieuws in de privésfeer.

Donderdag 16 februari

Samen met Natasja Westmaas van Stichting Net Niet Genoeg was ik te gast bij Omroep Wetering, om te praten over de Valentijnsprijs.

Zondag 19 februari

Vandaag heb ik mij beziggehouden met een artikel over de uitvoering van de motie “Watertoerisme”, die ik in 2015 samen met de VVD indiende.

Dinsdag 21 februari

Ik werd via Twitter benaderd door iemand, die vanuit de gemeente verkeerde gegevens toegestuurd had gekregen. Over hem onbekende mensen.
Een serieuze misser!
Ik heb dit doorgeleid naar de ambtelijke organisatie. Hierop heeft de functionaris die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegeven, direct contact opgenomen met de melder.
Ook dit kan onder de activiteiten van een raadslid vallen!

’s Avonds heb ik deelgenomen aan de vergadering van de raadscommissie. Belangrijkste punt die avond was het raadsvoorstel inzake het afvalbeleid.

Woensdag 22 februari

Overdag contact gehad met de gemeente en met een van de nabestaanden van de treinramp van 1976, over de stand van zaken rond het monument hiervoor. Dit zal uiteindelijk opgericht worden aan of bij het vernieuwde Station Schiedam-Nieuwland.

’s Avonds nam ik deel aan een workshop, die door de griffie voor raadsleden georganiseerd werd. Over het gebruik van social media. Hoe kun je als raadslid social media inzetten om in contact te komen en te blijven met de inwoners van jouw gemeente?
kennishub social media 220217

Hoewel ik al erg actief ben op social media, toch een leuke en leerzame bijeenkomst!

Donderdag 23 februari

Door de storm heen naar Vlaardingen gereden. Voor een interview bij Omroep Wetering, over de uitvoering van de Motie Versterking Watertoerisme.

Zaterdag 25 februari

Op deze middag was ik aanwezig bij de publieksopening van de tentoonstelling “Eye Attack”, in het Stedelijk Museum.

2 gedachten over “Werkzaamheden afgelopen weken

 1. Frans van der Zee

  Beste John,

  Ben blij dat er wat bestuurlijke beweging zit in de verplaatsing van de afvalcontainers in de Nieuwstraat. Nu is het wachten op logistieke beweging. De gaten in de Brede Marktsteeg voor de verhuizing zijn al gegraven in september 2016. Hoop dat dit snel opgelost gaat worden. Op de eerste plaats voor de bewoners aldaar in de Nieuwstraat, zij hebben die container letterlijk een voetstap voor hun voordeur staan. Ten tweede, in de zomerperiode zie ik toch wel kleine en grote groepen toeristen hier bij de toren voorbij trekken. En dan is die container een vlag op een modderschuit. De komende jaren voorzie ik dat de Sint-Janstoren meer en meer een toeristische trekpleister gaat worden nu het i-punt in de waag zit. Bedankt voor je inzet zoverre.

  Reageren
  1. johnvansliedregt Bericht auteur

   Wij zijn het met elkaar eens Frans.
   Voor de bewoners is dit echt een onmogelijke plek. Er zit nauwelijks een meter ruimte tussen hun voordeur en de container. Zelfs in februari stinkt het, wanneer je ernaast staat.
   Ik heb die plaatsing nooit kunnen begrijpen.
   En inderdaad: het is ook nog eens midden in het historisch stadsgezicht. Ziet er niet uit.
   Natuurlijk moeten afvalcontainers op goed en gemakkelijk bereikbare plekken staan. Maar deze plek is gewoon niet juist.
   Of de Brede Marktsteeg een alternatief is voor deze containers weet ik niet. Net om de hoek, aan het begin van de Korte Achterweg zou mij logischer lijken.
   Maar zover is het helaas nog niet.

   Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *