Auteursarchief: johnvansliedregt

Plannen Hof van Spaland en Bachplein

Allerlei verwarring op Facebook zag ik afgelopen weekend. Omdat een lokale “nieuwssite” artikelen plaatst over een onderwerp dat komende week in de raad aan de orde komt: de toekomst van Winkelcentrum Hof van Spaland en de directe omgeving (oa Bachplein).

Dus het is misschien goed daar even iets uitgebreider bij stil te staan…

In 2016 is er door de VVD en D66 in de gemeenteraad een motie ingediend, die opriep tot ontwikkeling/verbetering van Winkelcentrum Hof van Spaland en het Bachplein. Om te voorkomen dat dit gebied zou verpauperen. Op dat moment stond bijvoorbeeld de Blauwe Brug al een aantal jaar “weg te rotten”. En Hof van Spaland is voor Schiedam een zeer belangrijk winkelcentrum.

De Blauwe Brug is inmiddels gesloopt, maar het is nu tijd de rest ook serieus aan te pakken. Het is dus juist de bedoeling het gebied, met winkels en al, te verbeteren.
Hoe dat er moet uitzien? Dat gaat nu onderzocht worden. (ook op verzoek van een aantal ondernemers uit het winkelcentrum trouwens).

Dat kan betekenen dat het Winkelcentrum blijft staan waar het nu staat en alleen maar wat opgeknapt wordt. Maar in het uiterste geval kan het ook betekenen dat het afgebroken wordt en er een nieuw, modern winkelcentrum gebouwd wordt.
En er kan nog van alles tussen die twee opties liggen ook.
Het winkelcentrum is niet van de gemeente, maar van verschillende eigenaren. Dat maakt het moeilijk om een oplossing te vinden waar iedereen zich in kan vinden. Het moet ook nog eens betaalbaar zijn ook. 
(Trouwens, de gemeente heeft dus ook niets te zeggen over de huren).

Op het Bachplein kunnen inderdaad woningen komen. Hoe dat er precies uit zou kunnen zien gaat ook onderzocht worden. Maar je zou daarbij ook kunnen denken aan woningen voor senioren, waaraan in Schiedam-Noord grote behoefte is.

Maar nogmaals: dat gaat dus allemaal nog onderzocht worden. Daarover gaat in april ook nog niets besloten worden in de raad. Het enige waar we nu over praten is het beschikbaar stellen van geld, zodat de onderzoeken uitgevoerd kunnen worden. En alles gaat in samenspraak met de winkeleigenaren, winkeliers en ook met andere partijen. 
Alles met de bedoeling, dat er over 20 of 30 jaar nog steeds een goed lopend winkelcentrum in Noord is.

Wijkbezoek Schiedam-West

Met een aantal fracties uit de gemeenteraad zijn we op zaterdag 30 maart op bezoek geweest in Schiedam-West. Met ontvangst door Ina Blans-Visser en haar team in de Erker, een introductie door wijkregisseur Bobby Scheepe en vervolgens een wandeling langs een aantal punten in de wijk.

Het is mooi om te zien hoe de wijk op een groot aantal punt opknapt of al opgeknapt is. De Schrijversbuurt is in de afgelopen jaren in overleg met de bewoners opnieuw ingericht. Binnenkort wordt dit project opgeleverd. Wat mij betreft een voorbeeld van de manier waarop je samen met de bewoners een wijk aanpakt. Ging alles helemaal goed? Nee, maar daar wordt wel van geleerd.

Verder onder andere op bezoek geweest op Oranjeburg en op het Fabriplein, waar op dit moment de oude woningen gesloopt zijn en er nieuwe gebouwd worden. Ook keken we bij “het Gewilde Westen”. Dit is het blok woningen dat aan de Sint Liduinastraat gebouwd wordt op de plek waar tientallen jaren de MAVO/Zadkine stond. Hier wordt ook een waterberging aangelegd, waar overvloedig regenwater kan worden opgevangen. Bovenop de berging komt een parkeerterrein.

Na afloop keerden we terug in de Erker, waar de raadsleden konden “speeddaten” met bewoners.
Hoofdzakelijk over één onderwerp: de parkeerdruk in grote delen van West. Iets dat inderdaad een probleem is, waar helaas niet één kant en klare oplossing voor te bedenken is. Wel komt er voor de zomer een enquête onder de bewoners van West, waarin men kan aangeven welke problemen men ervaart, waar de deze optreden en waarin ook gekeken wordt voor welke oplossingen men eventueel voelt. Er wordt dus wel gewerkt aan een oplossing.

Een nuttige en ook leuke ochtend en (deels) middag. En voor mij persoonlijk is het ook altijd weer leuk terug te zijn in de wijk waar ik geboren ben.

Jillis Bruggemanpenning voor Boris Dittrich

Op maandag 11 maart was ik in het Stedelijk Museum Schiedam aanwezig bij alweer de vijfde uitreiking van de Jillis Bruggemanpenning. De onderscheiding die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich inzet voor de emancipatie en rechten van leden van de LHBTI-gemeenschap. En die genoemd is naar Jillis Bruggeman: de laatste persoon die in Nederland is veroordeeld en gedood vanwege het feit dat hij homoseksueel was. In Schiedam in 1803.

De persoon die de penning dit jaar ontving is iemand die voor mij een zeer belangrijk vertegenwoordiger is in de geschiedenis van D66: Boris Dittrich.

Als kamerlid voor D66 heeft hij zich ingezet voor de invoering van het huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht (het “homohuwelijk”). Na zijn periode in de Tweede Kamer heeft hij jaren internationaal voor LHBTI-rechten gestreden in dienst van Human Rights Watch. Opnieuw is de penning dus terechtgekomen bij iemand die hem absoluut verdient!

De lokale onderscheiding, de Jillis Bruggeman Opsteker, ging naar twee personen. De eerste ging naar Ursula Ramkisoensing. Ursula is de afgelopen jaren als ambtenaar van de gemeente Schiedam nauw betrokken geweest bij projecten die onze gemeente tot koplopergemeente heeft gemaakt. Iemand die bescheiden, vaak op de achtergrond, heel veel werk verzet heeft op het gebied van LHBTI-emancipatie in Schiedam.

Ursula Ramkisoensing

De tweede was voor Bob van der Lugt. In karakter en verschijning de tegenpool van Ursula. (Wat kan die Bob stuiteren!). Bob is de afgelopen jaren actief bezig geweest met het organiseren van theaterproducties rond Coming Out Day.

Na de uitreiking werd in de kelder van het Stedelijk Museum (door een geweldige zangeres!) de expositie “Voor Jillis” geopend. Deze expositie is nog tot het eind van maart te bezoeken. Komende zondag organiseert D66 Schiedam hier een extra ledendag, waarvoor iedere Schiedammer uitgenodigd is. 
Boris Dittrich zal hierbij ook van de partij zijn!

Discussie met Maarten Reuderink

In de uitzending van “Onder Ogen” van schie TV op 9 februari 2019 was ook Maarten Reuderink (fractievoorzitter Ouderenpartij Schiedam) te gast. Ik ging met hem in discussie over het gebruiken van aannames om je punt te maken, het van gas los maken van Groenoord en het omgekeerd inzamelen van restafval.

Hieronder dit onderdeel van de uitzending.

 

Groen licht voor renovatie Sint Jacobs Gasthuis

Met een ruime meerderheid ging de gemeenteraad van Schiedam op 29 januari akkoord met het voorstel tot renovatie van het Sint Jacobs Gasthuis. Een voorstel dat, vanwege de financiële omvang, de afgelopen weken veel discussie opleverde in de stad.

Tijdens de behandeling in de raad sprak ik namens D66 de volgende bijdrage uit:

Hieronder mijn bijdrage in tweede termijn:

Hieronder de tekst van mijn bijdrage in eerste termijn:

“Voorzitter,

Vorige week is in de commissie zeer uitgebreid gedebatteerd over het raadsvoorstel inzake het SJG.

Collega Wijmans gaf tegen het einde van het debat aan, dat er nogal wat discussies door elkaar liepen. Daar had hij gelijk in. Daarom wat D66 betreft terug naar de essentie en de feiten van dit raadsvoorstel.

  1. Het Sint Jacobs Gasthuis is een rijksmonument, dat eigendom is van de gemeente.
  2. De gemeente heeft 80 jaar geleden besloten dit monument de functie van museum te geven
  3. Sindsdien huurt het Stedelijk Museum Schiedam het gebouw
  4. Het gebouw kent achterstallig onderhoud
  5. Bij de laatste renovatie van het gebouw zijn keuzes gemaakt, die ingrijpen nu noodzakelijk maken.
  6. De gemeente is als eigenaar van het monument en als huisbaas van het museum verantwoordelijk hiervoor.

Bovenstaande feiten zorgen voor een plan van aanpak dat op te delen is in drieën.

Het achterstallig onderhoud aan het museum kost 1,2 miljoen euro.
De verbouwing inz de museale functie kost 5,3 miljoen.
De vorige renovatie is nog niet afgeschreven. Dat moeten we nu in een keer slikken en dat kost 1,8 miljoen.

Met name dat laatste doet ons pijn, maar er is geen andere optie. Wachten tot de vorige renovatie afgeschreven is betekent verder verval van het gebouw, van binnen en van buiten. En het belemmert de huurder in het uitvoeren van haar functie.

Zoals ook vorige week aangegeven, viel onze mond open bij de constatering dat er in de afgelopen jaren geen budget geweest is voor het beheer van het gebouw. Het college maakt die constatering en geeft aan bij de zomernota met een duidelijk plan hiervoor te komen, zodat dit in de toekomst niet meer voorkomt. Op dit punt geven wij het college het vertrouwen dat er bij de zomernota een goed verhaal ligt.

In de raadscommissie is ook uitgebreid stilgestaan bij de vraag: Hoe kan het zijn dat zo kort na de vorige renovatie een nieuwe ingreep nodig is? Waarom zijn toen bepaalde keuzes gemaakt? Hoe is de besluitvorming gelopen?
Vragen waarop op dit moment vaak geen antwoord te geven is. Maar waarvan de antwoorden wellicht wel verdraaid nuttig kunnen zijn om lessen voor de toekomst te kunnen trekken. Het AOV opperde tijdens de vergadering van de raadscommissie, dat de Rekenkamercommissie wellicht een onderzoek zou kunnen instellen naar de gang van zaken toen. Wat D66 betreft een idee om verder mee te gaan.

Tot slot, voorzitter.

Enkele jaren geleden heeft deze raad hard geoordeeld over de huurder van het SJG: het SMS.
Er is een lening verstrekt, waaraan harde eisen gesteld zijn. Eisen, die geleid hebben tot een veranderde, maar ook qua personeel kleinere organisatie. Een organisatie die doet, wat de raad van haar verlangd heeft. Het museum leeft in de stad, zoals het jaren niet geleefd heeft, terwijl de goede naam in Nederland er niet onder leidt.

Dit geeft de gemeente de plicht, voor zover daar twijfel over mocht zijn, een goed huisbaas te zijn. En ervoor te zorgen dat gebouw en installaties op orde zijn.

Daarom zullen wij instemmen met dit raadsvoorstel.”