Auteursarchief: johnvansliedregt

Jillis Bruggemanpenning voor Boris Dittrich

Op maandag 11 maart was ik in het Stedelijk Museum Schiedam aanwezig bij alweer de vijfde uitreiking van de Jillis Bruggemanpenning. De onderscheiding die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich inzet voor de emancipatie en rechten van leden van de LHBTI-gemeenschap. En die genoemd is naar Jillis Bruggeman: de laatste persoon die in Nederland is veroordeeld en gedood vanwege het feit dat hij homoseksueel was. In Schiedam in 1803.

De persoon die de penning dit jaar ontving is iemand die voor mij een zeer belangrijk vertegenwoordiger is in de geschiedenis van D66: Boris Dittrich.

Als kamerlid voor D66 heeft hij zich ingezet voor de invoering van het huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht (het “homohuwelijk”). Na zijn periode in de Tweede Kamer heeft hij jaren internationaal voor LHBTI-rechten gestreden in dienst van Human Rights Watch. Opnieuw is de penning dus terechtgekomen bij iemand die hem absoluut verdient!

De lokale onderscheiding, de Jillis Bruggeman Opsteker, ging naar twee personen. De eerste ging naar Ursula Ramkisoensing. Ursula is de afgelopen jaren als ambtenaar van de gemeente Schiedam nauw betrokken geweest bij projecten die onze gemeente tot koplopergemeente heeft gemaakt. Iemand die bescheiden, vaak op de achtergrond, heel veel werk verzet heeft op het gebied van LHBTI-emancipatie in Schiedam.

Ursula Ramkisoensing

De tweede was voor Bob van der Lugt. In karakter en verschijning de tegenpool van Ursula. (Wat kan die Bob stuiteren!). Bob is de afgelopen jaren actief bezig geweest met het organiseren van theaterproducties rond Coming Out Day.

Na de uitreiking werd in de kelder van het Stedelijk Museum (door een geweldige zangeres!) de expositie “Voor Jillis” geopend. Deze expositie is nog tot het eind van maart te bezoeken. Komende zondag organiseert D66 Schiedam hier een extra ledendag, waarvoor iedere Schiedammer uitgenodigd is. 
Boris Dittrich zal hierbij ook van de partij zijn!

Discussie met Maarten Reuderink

In de uitzending van “Onder Ogen” van schie TV op 9 februari 2019 was ook Maarten Reuderink (fractievoorzitter Ouderenpartij Schiedam) te gast. Ik ging met hem in discussie over het gebruiken van aannames om je punt te maken, het van gas los maken van Groenoord en het omgekeerd inzamelen van restafval.

Hieronder dit onderdeel van de uitzending.

 

Groen licht voor renovatie Sint Jacobs Gasthuis

Met een ruime meerderheid ging de gemeenteraad van Schiedam op 29 januari akkoord met het voorstel tot renovatie van het Sint Jacobs Gasthuis. Een voorstel dat, vanwege de financiële omvang, de afgelopen weken veel discussie opleverde in de stad.

Tijdens de behandeling in de raad sprak ik namens D66 de volgende bijdrage uit:

Hieronder mijn bijdrage in tweede termijn:

Hieronder de tekst van mijn bijdrage in eerste termijn:

“Voorzitter,

Vorige week is in de commissie zeer uitgebreid gedebatteerd over het raadsvoorstel inzake het SJG.

Collega Wijmans gaf tegen het einde van het debat aan, dat er nogal wat discussies door elkaar liepen. Daar had hij gelijk in. Daarom wat D66 betreft terug naar de essentie en de feiten van dit raadsvoorstel.

  1. Het Sint Jacobs Gasthuis is een rijksmonument, dat eigendom is van de gemeente.
  2. De gemeente heeft 80 jaar geleden besloten dit monument de functie van museum te geven
  3. Sindsdien huurt het Stedelijk Museum Schiedam het gebouw
  4. Het gebouw kent achterstallig onderhoud
  5. Bij de laatste renovatie van het gebouw zijn keuzes gemaakt, die ingrijpen nu noodzakelijk maken.
  6. De gemeente is als eigenaar van het monument en als huisbaas van het museum verantwoordelijk hiervoor.

Bovenstaande feiten zorgen voor een plan van aanpak dat op te delen is in drieën.

Het achterstallig onderhoud aan het museum kost 1,2 miljoen euro.
De verbouwing inz de museale functie kost 5,3 miljoen.
De vorige renovatie is nog niet afgeschreven. Dat moeten we nu in een keer slikken en dat kost 1,8 miljoen.

Met name dat laatste doet ons pijn, maar er is geen andere optie. Wachten tot de vorige renovatie afgeschreven is betekent verder verval van het gebouw, van binnen en van buiten. En het belemmert de huurder in het uitvoeren van haar functie.

Zoals ook vorige week aangegeven, viel onze mond open bij de constatering dat er in de afgelopen jaren geen budget geweest is voor het beheer van het gebouw. Het college maakt die constatering en geeft aan bij de zomernota met een duidelijk plan hiervoor te komen, zodat dit in de toekomst niet meer voorkomt. Op dit punt geven wij het college het vertrouwen dat er bij de zomernota een goed verhaal ligt.

In de raadscommissie is ook uitgebreid stilgestaan bij de vraag: Hoe kan het zijn dat zo kort na de vorige renovatie een nieuwe ingreep nodig is? Waarom zijn toen bepaalde keuzes gemaakt? Hoe is de besluitvorming gelopen?
Vragen waarop op dit moment vaak geen antwoord te geven is. Maar waarvan de antwoorden wellicht wel verdraaid nuttig kunnen zijn om lessen voor de toekomst te kunnen trekken. Het AOV opperde tijdens de vergadering van de raadscommissie, dat de Rekenkamercommissie wellicht een onderzoek zou kunnen instellen naar de gang van zaken toen. Wat D66 betreft een idee om verder mee te gaan.

Tot slot, voorzitter.

Enkele jaren geleden heeft deze raad hard geoordeeld over de huurder van het SJG: het SMS.
Er is een lening verstrekt, waaraan harde eisen gesteld zijn. Eisen, die geleid hebben tot een veranderde, maar ook qua personeel kleinere organisatie. Een organisatie die doet, wat de raad van haar verlangd heeft. Het museum leeft in de stad, zoals het jaren niet geleefd heeft, terwijl de goede naam in Nederland er niet onder leidt.

Dit geeft de gemeente de plicht, voor zover daar twijfel over mocht zijn, een goed huisbaas te zijn. En ervoor te zorgen dat gebouw en installaties op orde zijn.

Daarom zullen wij instemmen met dit raadsvoorstel.”

 

 

Een hele verbetering!

Gisteren liep ik door de Nieuwstraat in het centrum van Schiedam.
De afgelopen jaren hebben daar twee enorme afvalbakken pal voor de deur van een van de woningen gestaan (historisch stadsgezicht).

Na een jaar of acht protesteren, aandacht vragen en vragen stellen, zijn deze bakken eind vorige maand eindelijk verwijderd en is er om de hoek van de straat een nieuw afvalpunt gekomen.

De afgelopen jaren heb ik (en daarvoor mijn voorgangster in de fractie) regelmatig contact gehad met de bewoners van dit pand en heb ik, naast hun eigen acties, namens D66 aandacht gevraagd in de raad voor deze situatie.

Gisteren liep ik er voor het eerst sinds de bakken weg zijn weer langs. En inderdaad: dit is een hele verbetering!

Naar Hilversum

Als gevolg van mijn berichten over de Nashvilleverklaring op Twitter en Facebook van afgelopen week, en naar aanleiding van het hijsen van de regenboogvlag door de gemeente Schiedam, was ik zondag 13 januari te gast op het Mediapark in Hilversum.

Bij KX (spreek uit “Kicks”), een webstation van 3FM sprak ik tijdens het programma van Obi Raaijmakers over de wijze waarop de gemeente Schiedam omgaat met de emancipatie van LHBTI’ers.
Obi heeft tot vorig jaar bij LookTV/Radio Schiedam gewerkt en heeft nu een programma bij de talentenzender van 3FM.

Een goed en nuttig gesprek, een leuke ervaring en daarnaast geweldig om te zien, hoe Obi zijn draai gevonden heeft in Hilversum!

Interview naar aanleiding van Nashvilleverklaring

Naar aanleiding van mijn oproep op Twitter en Facebook, om in Schiedam de regenboogvlag te hijsen, werd ik op 8 januari geïnterviewd door Schie TV. Samen met Carolien Kruijs en Sandy Kardolus stond ik op het regenboogzebrapad voor de camera.

Prachtig was, dat de gemeente inderdaad die ochtend de regenboogvlag gehesen had. Vergezeld van een duidelijk statement, waarin afstand genomen werd van de Nashvilleverklaring.

In de dag ervoor waren er bovendien veel reacties losgekomen over dit onderwerp. Unaniem werd de Nashvilleverklaring veroordeeld. De protestantse kerk nam er afstand van en de Vrijzinnigen hesen de regenboogvlag naast hun kerk aan de Westvest. Om enorm warm van te worden.

Ik ben trots op mijn stad en haar bestuur!